likwidacja szkody kolizja drogowa

Co to jest likwidacja szkody?

Co to jest likwidacja szkody? Definicja likwidacji szkody.

Pisząc najprościej – likwidacja szkody to nic innego jak naprawa usterki w pojeździe, która powstała w skutek kolizji / wypadku. Wiąże się z nią szereg czynności, którymi zajmuje się Blacharnia – Lakiernia lub towarzystwo ubezpieczeniowe. Podczas procesu likwidacji szkody ustalamy m.in.

  • Przyczyny i skutek wypadku; ustalenie czy mamy sprawcę;
  • Ustalenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • Określenie szkody oraz jej kosztorys; ustalenie wysokości odszkodowania.
  • Naprawa powstałej szkody.
1. Co jest potrzebne do likwidacji szkody – jakie dokumenty przygotować?
2. Ile trwa likwidacja szkody?
3. Bezgotówkowa likwidacja szkody.
4. Jakie są koszty likwidacji szkody?
5. Kto płaci za likwidację szkody?

Likwidacja szkody z OC sprawy

Kluczową kwestią w tym przypadku jest ustalenie kto jest sprawcą szkody. Jeśli sprawca się przyznał lub został ustalony na podstawie postępowania policji – szkoda zostanie zlikwidowana z jego ubezpieczenia OC. Gdy jestem poszkodowanym, mogę skontaktować się z moim towarzystwem ubezpieczeniowym lub bezpośrednio z firmą, w której ubezpieczony jest sprawca kolizji. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, chyba że potrzeba więcej czasu, aby ustalić okoliczności zdarzenia.

Praktycznie w każdym przypadku, gdy likwidujemy szkodę z OC sprawcy otrzymujemy samochód zastępczy na czas naprawy.

Likwidacja z OC sprawcy – kasacja, przekroczenie wartości

Czy podczas kosztorysu okaże się, że wartość naprawy pojazdu, który uczestniczył w kolizji – przekracza jego aktualną wartość rynkową ustalaną na podstawie EuroTax – towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie. Proces takiego odszkodowania jest inny dla każdej firmy np. wrak może zostać wystawiony na licytację lub zostaną wycenione jego sprawne części.

Likwidacja szkody z AC

Najważniejszą kwestią, którą należy poruszyć w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia AC jest fakt, że nie może ona przekraczać 70% wartości rynkowej pojazdu na tę chwilę. Wartość pojazdu jest ustalana według EuroTax. Ważne jest również, aby zgłoszenia szkody dokonać jak najszybciej, ponieważ wiele firm zastrzega sobie prawo do zmniejszenia odszkodowania lub odmowy jego wypłaty, jeśli zwłoka utrudni np. ustalenie kluczowych szczegółów zdarzenia.

Niestety nie każda polisa ubezpieczeniowa AC zapewnia nam samochód zastępczy na czas naprawy – warto dopytać o tę kwestię podczas podpisywania umowy. Jeśli,  auto zastępcze nie jest zapewnione – można skorzystać z naszej floty i odpłatnie wynająć pojazd na czas naprawy.

Zgłoszenie szkody z AC:

Pamiętaj, aby po zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia AC nie zmieniać niczego na własną rękę w pojeździe – chyba, że jest to konieczne, aby dostarczyć pojazd lub zostało to zaakceptowane przez ubezpieczyciela. Nie można również naprawiać samochodu na własną rękę, nie czekając na kosztorys od firmy ubezpieczeniowej.  Po zgłoszeniu szkody z AC – udostępnij pojazd zakładowi ubezpieczeń i dostarcz wszystkie niezbędne dokumenty.

Najczęściej zadawane pytania ...

1. Bezpośrednia likwidacja szkody – czy warto?
2. Likwidacja szkody – gotówkowo czy bezgotówkowo?
3. Likwidacja szkody – kosztorys czy warsztat?
4. Likwidacja szkody z AC czy OC sprawcy?
5. Likwidacja szkody, a VAT?